maj, 2013 Archive

Musikvetenskap – nästa kurs

Just nu kör jag kursen Musikvetenskap fortsättningskurs på 30 poäng som jag räknar med att ha klar efter sommaren när sista tentan skrivs. En intressant kurs som faktiskt lär mig mer än jag någonsin trodde var möjligt. Så här säger kursbeskrivningen: ”Kursen fördjupar kunskaperna om musik generellt och förmågan att analysera musik. Uppsatsen genomförs som more »